Nabídka terénní pečovatelské služby a odlehčovací služby

                                       ceník služeb

1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu               130,-Kč/hod

a)pomoc a podpora při podávání jídla a pití

b)pomoc při oblékání a svlékání

c)pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

d)pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2) Pomoc při osobní hygieně                                                                 130,-Kč/hod

a)pomoc při úkonech osobní hygieny

b)pomoc při základní péči o vlasy a nehty

c)pomoc při použití WC

3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

a)poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel                  170,-Kč

b)poskytnutí stravy - oběd                                                                                    75,-Kč

c)dovoz nebo donáška jídla                                                                                  30,-Kč

d)pomoc při přípravě jídla a pití                                                                   130,-Kč/hod

e)příprava a podání jídla                                                                              130,-Kč/hod

4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti                                            130,-Kč/hod

a)běžný úklid a údržba domácnosti

b)údržba domácích spotřebičů

c)pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu

d)velký nákup,např.týdenní nákup, předsváteční nákupy                          115,-Kč/úkon

e)praní a žehlení prádla                                                                                70,-Kč/kg

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím                   130,-Kč/hod

a)doprovody k lékaři, na poštu, na úřad, do obchodu, aj.

Výše úhrady za poskytnuté služby činí částku podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění celého úkonu péče