Pokytujeme sociální terénní pečovatelskou službu.

Našimi klienty jsou lidé, kteří již nezvládají plně zabezpečit chod domácnosti a dále lidé v péči rodiny, která v důsledku nemoci, dovolené apod. o ně nemůže dočasně postarat